BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

Adres: ul. Partyzantów 74, 80 - 254 Gdańsk

Informacja/ Gdańskie Centrum Kontaktu - +48 58 52 44 500

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kancelaria Urzędu
101

Informacja, Przyjmowanie korespondencji

58 323 6900
 
102
Ochrona obiektu
58 323 6901
 
Referat  Rejestracji Pojazdów
214
Kierowni Referatu - Joanna Czartowska
58 323 6933
58 323 6942
Stan. 1-2
Odbiór dowodów rejestracyjnych
58 323 6911 - 6912
58 323 6935
Stan. 3-12
Rejestracja Pojazdów
58 323 6913 - 6922
 
Stan. 13 - 14
Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych
58 323 6923 - 6924
58 323 6992
Stan. 15
Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych
58 323 6925
 
Stan. 16 - 19
Rejestracja Pojazdów  58 323 6926-6929  
 
Archiwum 58 323 6941  
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 31 - 36
Wydawanie dowodów osobistych
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 38 - 40
Biura meldunkowe
58 52 44 500
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
213
Kierownik Referatu - Izabela Baranowska
58 323 6982
58 323 6989
Stan. 41 - 44 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 52 44 500
 
209, 212 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
58 323 6983 - 87
 
208 Punkt Potwierdzający Profil Zaufany e-PUAP
58 323 6970
 
212
Ewidencjonowanie innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
58 323 6985
58 323 6986
58 323 6989

 

metryczka publikacji