BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wykaz kont Urzędu Miejskiego

Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Finansowego

Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31124012681111001038773935

opłata skarbowa
tel.: (58) 323 65 31

35124012681111001038773863

opłata miejscowa
tel.: (58) 323 62 35


71124012681111001038773603

 - opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych

tel. 58 323 61 83

- zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty bonifikaty w związku ze sprzedażą lok.mieszk.

tel. 58 323 61 34

- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych

tel. 58 323 60 87

- wpłaty za miejsce pod reklamę

tel. 58 323 61 33

- zwroty kosztów procesu, opłaty za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, koszty przejęcia pojazdów na własność powiatu, opłata dodatkowa za ślub poza USC

tel. 58 323 61 98 / 65 01

- opłaty adiacenckie, dzierżawa terenu

tel. 58 323 61 83

- wpłaty za usunięcie drzew i krzewów

tel. 58 323 61 34

- wpłaty  karty wędkarskie

tel. 58 323 65 01

- wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna), trwały zarząd, służebność gruntowa,

tel. 58 323 61 83

97124012681111001038773717

- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

- opłaty za udzielenie informacji adresowych

- wpłaty za wydanie duplikatów ogólnopolskiej karty dużej rodziny

tel. 58 323 61 35, 58 323 61 95

20124012681111001038775782

wadium wnoszone przy przetargach
tel.: (58) 323 62 54

50124012681111001070949851

- wpłaty z tytułu pojazdów, praw jazdy, licencji taxi, przewozów, ośrodków szkolenia kierowców

tel. 58 323 65 01

68124012681111001070949721

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych

tel. 58 323 65 01

93124062921111001100231028

 

- wpłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m"

 

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego:

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne - znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel.:
  • (58) 323 66 18 nazwiska rozpoczynające się na literę F, L, Sz,
  • (58) 323 65 61 nazwiska rozpoczynające się na literę E, H, Ki, Km, Ks-Kt, Kv-Kż, Ł, O, U, Wó-Wż
  • (58) 323 65 63 nazwiska rozpoczynające się na literę G, T
  • (58) 323 62 64 nazwiska rozpoczynające się na literę C, D, Ra-Ro, Wa-Wń, Wo
  • (58) 323 65 43 nazwiska rozpoczynające się na literę Ko, Kó, Kp, Kr, Ku
  • (58) 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na literę B, Ka-Kh,Kj-Kł, Kn,  Ró-Ru, Ś, V, Z
  • (58) 323 62 61 nazwiska rozpoczynające się na literę Ć, I, P , Sa-Sy, Q, X, Y, Ź
  • (58) 323 65 60 nazwiska rozpoczynające się na literę M, Rw-Rż
  • (58) 323 62 63 nazwiska rozpoczynające się na literę A, J, N, Ż

   

 • lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby prawne - informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację o numerze konta można uzyskać pod nr telefonu (58) 323 62 35, (58) 323 65 35, (58) 323 62 47 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od środków transportowych – informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel. (58) 323 62 35 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.plWpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych:
tel. 58 323 61 33  nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, L, S, N, U, V
tel. 58 323 65 18  nazwiska rozpoczynające się na literę : I, M, W, P, Y, Z
tel. 58 323 61 34  nazwiska rozpoczynające się na literę : H, K, Ł, O

 

 

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych:
tel. 58 323 61 83

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

tel. 58 323 61 98 – płatności jednorazowe

tel. 58 323 61 98 – płatności na raty

-dzierżawa gruntów gminnych
tel. 58 323 61 83

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. 58 323 61 83

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Skarbu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych
tel. 58 323 61 35 nazwiska rozpoczynające się na literę : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
tel. 58 323 61 95 nazwiska rozpoczynające się na literę :M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

-dzierżawa gruntów Skarbu Państwa oraz użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych
tel. 58 323 61 35

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wpłaty dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

(58) 323 65 33 osoby prawne

(58) 323 65 62 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, sp. jawne, instytucje religijne, instytucje niekomercyjne

(58) 323 65 32 Gdańskie Nieruchomości, Skarb Państwa

(58) 323 66 68; (58) 323 62 32 Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Administratorzy – Zarządcy,  Zarządy Wspólnot, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Jednostki Samorządowe,  SFP Grupa I, II,III ,IV, Banki

(58) 323 65 32 osoby fizyczne- nazwiska rozpoczynające się na litery: A-F oraz I, Ś, U, Z

(58) 323 66 32 osoby fizyczne- nazwiska rozpoczynające się na litery: G,H,K,L oraz Y,U,V,X

(58) 323 65 22 osoby fizyczne- nazwiska rozpoczynające się na litery: Ł-P oraz T

(58) 323 66 69 osoby fizyczne- nazwiska rozpoczynające się na litery: S,J

(58) 323 65 62 osoby fizyczne –nazwiska na litery: R,W, Ż

 

Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

49124012681111001038777685

wpłaty na tytuły wykonawcze
tel.: (58) 323 71 03

72124012681111001038759229

dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową
tel.: (58) 323 62 39

spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe
tel.: (58) 323 62 40, 323 65-40

metryczka publikacji