BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz kont Urzędu Miejskiego

Wpłaty bez prowizji kliknij tutaj.
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31124012681111001038773935

opłata skarbowa - tel.: (58) 323 62 31

35124012681111001038773863

opłata miejscowa - tel.: (58) 323 62 35

71124012681111001038773603

 • opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych - tel. 58 323 61 83
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty bonifikaty w związku ze sprzedażą lok.mieszk. - tel. 58 323 61 34
 • wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych - tel. 58 323 66 70
 • wpłaty za miejsce pod reklamę - tel. 58 323 61 33
 • zwroty kosztów procesu, opłaty za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, koszty przejęcia pojazdów na własność powiatu, opłata dodatkowa za ślub poza USC - tel. 58 323 61 98 / 65 01
 • opłaty adiacenckie, dzierżawa terenu - tel. 58 323 61 83
 • wpłaty za usunięcie drzew i krzewów - tel. 58 323 61 34
 • wpłaty karty wędkarskie - tel. 58 323 65 01
 • wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna), trwały zarząd, służebność gruntowa - tel. 58 323 61 83

97124012681111001038773717

 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłaty za udzielenie informacji adresowych
 • wpłaty za wydanie duplikatów ogólnopolskiej karty dużej rodziny

tel. 58 323 61 35, 58 323 61 95

20124012681111001038775782

wadium wnoszone przy przetargach - tel. (58) 323 62 54

50124012681111001070949851

wpłaty z tytułu pojazdów, praw jazdy, licencji taxi, przewozów, ośrodków szkolenia kierowców - tel. 58 323 65 01

68124012681111001070949721

wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych - tel. 58 323 65 01

93124062921111001100231028 

wpłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m"

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.

Ponadto informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: wf@gdansk.gda.pl lub  
pod nw. numerami telefonów:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

 • 58 323 66 18 nazwiska rozpoczynające się na literę L, Sz, Ż, A, J, N, E
 • 58 323 65 61 nazwiska rozpoczynające się na literę H, Ł, O, Wa-Wd, Wó-Wź
 • 58 323 65 63 nazwiska rozpoczynające się na literę G, Ć, F, Q, X, Y, Ź
 • 58 323 62 64 nazwiska rozpoczynające się na literę Ke-Kk, Kł-Ko, Kp-Kt, Kv-Kż
 • 58 323 62 64 nazwiska rozpoczynające się na literę D, WI-Wo
 • 58 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na literę Ka-Kd, Kl, Ś, Z
 • 58 323 62 61 nazwiska rozpoczynające się na literę Sa-S0, Sp-St, Sw-Sy, I, P
 • 58 323 65 43 nazwiska rozpoczynające się na literę M
 • 58 323 62 63 nazwiska rozpoczynające się na literę Kó, KU, Kw, Ry-Rż, Só, Su, We-Wh, T, U
 • 58 323 65 60 nazwiska rozpoczynające się na literę C, Ra-Ru

 

- w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz prawnych

 • 58 323 62 35

 

- w zakresie podatku od środków transportowych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 • 58 323 65 35

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

 • 58 323 65 31 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na literę A- K,
 • 58 323 62 81 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na literę L-Ż.

 

Wpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych:

 • tel. 58 323 61 33  nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, L, S, N, U, V
 • tel. 58 323 65 18  nazwiska rozpoczynające się na literę : I, M, W, P, Y, Z
 • tel. 58 323 61 34  nazwiska rozpoczynające się na literę : H, K, Ł, O
 • tel. 58 323 66 81 nazwiska rozpoczynające się na litery: A, B, C, Ć, D, F, Q, Ź, Ż
 • tel. 58 323 62 71 nazwiska rozpoczynające się na litery: J, Ś, T, R

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych:

tel. 58 323 61 83

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 • tel. 58 323 61 98 – płatności jednorazowe
 • tel. 58 323 61 98 – płatności na raty

-dzierżawa gruntów gminnych

tel. 58 323 61 83

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

tel. 58 323 61 83

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Skarbu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych

 • tel. 58 323 61 35 nazwiska rozpoczynające się na literę : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
 • tel. 58 323 61 95 nazwiska rozpoczynające się na literę :M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa oraz użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych

tel. 58 323 61 35

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wpłaty dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

 • osoby fizyczne, nazwiska rozpoczynające się na:

       A-D,Ś,Z                          tel. (58) 323 65 32

       G,H,K,Ż,Y,V,X                  tel. (58) 323 66 32

       F,J,L,Ł,S,U                       tel. (58) 323 65 75

       E,I,M-P,T                         tel. (58) 323 65 22

       R,W                               tel. (58) 323 66 69

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tel. (58) 323 65 62
 • osoby prawne;
  A-P tel. (58) 323 65 33
  R-Ż, Spółki Jawne, Banki, Instytucje Religijne, Szkoły Wyższe tel. (58) 323 65 02
 • Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy - Zarządcy, Zarządcy Wspólnot, Rodzinnych Ogródków Działkowych, Spółdzielnie Mieszkaniowe
  tel. (58) 323 66 68;             (58) 323 62 32
Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

49124012681111001038777685

wpłaty na tytuły wykonawcze - tel. (58) 323 71 03

72124012681111001038759229

 • dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową - tel. (58) 323 62 39
 • spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe - tel. (58) 323 62 40, 323 65-40
metryczka publikacji