BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Polityki Gospodarczej

bierut
Dyrektor: Iwona Bierut

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 466
tel.: +48 58 323 64 65

 

drozd-wisniewska

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Drozd-Wiśniewska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 464
tel.: +48 58 323 64 65

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpg@gdansk.gda.pl