Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Komunikacji

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl

Stanowisko

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel. wew.
Nr faxu
Milskiego 1
Pokój 7
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Bystry 58 323 7167 58 323 7121
Żaglowa 11
Zastępca Dyrektora Wydziału - Joanna Czartowska

58 323 7167

 
Milskiego 1
Pokój 7
Sekretariat

58 323 7167

58 323 7164

58 323 7137

58 323 7121

Referat Praw Jazdy

 

Wilanowska 2

pokój 14

p. o. Kierownik Referatu - Agnieszka Szymańska

58 323 7162

58 323 7159

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2

  Stanowisko

10-11

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy

58 323 7151

58 323 7152

 58 323 7159
     Stanowisko

12-13

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie

58 323 7153

58 323 7154

 
   Stanowisko 14
 
Przyjmowanie wniosków z Zespołów Obsługi Mieszkańców
58 323 7155  
   Stanowisko 15
Zamawianie prawa jazdy i podwyższanie kategorii
58 323 7156  

Stanowisko

16 - 20

Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem

58 323 7157

58 323 7158

58 323 7150

58 323 7190

58 323 7191

 
 
 
Telefoniczna rezerwacja wizyty
58 323 7155  

Referat Rejestracji Pojazdów  

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 5, ul. Żaglowa 11
  pokój 11
 
p.o. Kierownik Referatu - Patrycja Czapiewska
58 323 6911  58 323 6942
 
Postępowania administracyjne dotyczące rejestrowanych pojazdów, udostępnianie danych z ewidencji pojazdów

58 323 6938

58 323 6942
pokój 12 Wyrejestrowania pojazdów z urzędu

58 323 6937

 

 Stanowisko

8-9

Odbiór dowodów rejestracyjnych 

58 323 6912

 58 323 6991

 58 323 6935

Stanowisko

3-7, 10-26

Rejestracja pojazdów

58 323 6913 -

58 323 6929

 
  Archiwum 58 323 6941  
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1
 

 

Informacja

58 323 7170

 

Stanowisko

1 - 6

Rejestracja pojazdów

 58 323 7176 -

58 323 7181

58 303 36 10

Stanowisko

7 - 8

Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

 

Stanowisko

9 - 14

Rejestracja pojazdów

58 323 7184 -

58 323 7189

 

pokój 8

Obsługa korespondencji

58 323 7166

58 323 7174

 
  Referat Transportu i Nadzoru    

Milskiego 1 

pokój 1

Kierownik Referatu - Agata Krzyżanowska 58 323 7144 58 323 7121

 

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1    

Pokój 1

I Piętro

Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności

Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy

58 323 7194

58 323 7168

58 323 7121

Stanowisko

15 - 16

Transport drogowy - TAXI

58 323 7195

58 323 7196

58 323 7197

58 323 7198

 

 

 

metryczka publikacji