BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Komunikacji

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl

Stanowisko

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel. wew.
Nr faxu
Milskiego 1
Pokój 8
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Bystry58 323 716058 323 7121
Milskiego 1
Pokój 8
Sekretariat

58 323 7167

58 323 7166

58 323 7121

Referat Praw JazdyWilanowska 2p.o. Kierownik - Karolina Senkbeil58 323 716258 323 7159

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2

  Stanowisko

10-11

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy

58 323 7151

58 323 7152

 58 323 7159
     Stanowisko

12-13

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie

58 323 7153

58 323 7154


   Stanowisko 14

Przyjmowanie wniosków z Zespołów Obsługi Mieszkańców
58 323 7155
   Stanowisko 15
Zamawianie prawa jazdy i podwyższanie kategorii
58 323 7156

Stanowisko

16 - 20

Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem

58 323 7157

58 323 7158

58 323 7150

58 323 7190

58 323 7191


 

Telefoniczna rezerwacja wizyty
58 323 7155
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74
   Stanowisko

21 - 22

Wydawanie praw jazdy, pozwoleń tramwajowych

58 323 6931

58 323 6932

 58 323 6992

Referat Rejestracji Pojazdów 


Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74
  pokój 214

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów - Joanna Czartowska
58 323 6933 58 323 6942
pokój 217
Wyrejestrowania pojazdów z urzędu
Postępowania administracyjne dotyczące rejestrowanych pojazdów, udostępnianie danych z ewidencji pojazdów

58 323 6937

58 323 6938

58 323 6942
 Stanowisko

1 - 2

Odbiór dowodów rejestracyjnych 

58 323 6911

58 323 6912

 58 323 6991

 58 323 6935

Stanowisko

3 - 12

Rejestracja pojazdów

58 323 6913 -

58 323 6922


Stanowisko

13 - 14

Rejestracja pojazdów - obsł. umówień internetowych

58 323 6923

58 323 6924


Stanowisko 15Rejestracja pojazdów - obsł. umówień telefonicznych58 323 6925
Stanowisko

16 - 19

Rejestracja pojazdów

58 323 6926 -

58 323 6929Archiwum58 323 6941
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1
 

Stanowisko

1 - 6

Rejestracja pojazdów

 58 323 7176 -

58 323 7181

58 303 36 10

Stanowisko

7 - 8

Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183


Stanowisko

9 - 10

Rejestracja pojazdów

58 323 7184

58 323 7185


Stanowisko 11

Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych58 323 7186

Stanowisko 12

Rejestracja pojazdów58 323 7187
Stanowisko 13Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych58 323 7188
Stanowisko 14Rejestracja pojazdów58 323 7189

Archiwizacja dokumentów58 323 7161

Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty58 323 7163

Informacja58 323 7170

Archiwum58 323 7149

Referat Transportu i Nadzoru

Milskiego 1 

pokój 1

p.o. Kierownik - Agata Krzyżanowska58 323 714458 323 7121


Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1

Pokój 1

I Piętro

Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności

Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy

58 323 7194

58 323 7168

58 323 7198

58 323 7121

Stanowisko

15 - 16

Transport drogowy - TAXI

58 323 7195

58 323 7196

58 323 7197
metryczka publikacji