BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Kadr i Organizacji

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wkio@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
207
Dyrektor - Karolina Kucharska
58 323 6207
 
206
Sekretariat
58 323 6206
 
Referat Kadr
207
Kierownik Referatu Kadr - Karolina Kucharska
58 323 6207
 
103
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6103
 
104
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6104
 
105
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6105
 
102
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6102
 
 
Referat Rozwoju Pracowników
 
 
212
Kierownik Referatu - Katarzyna Bertrand
58 323 6212
 
106
Organizacja szkoleń, rekrutacja, staże i praktyki w Urzędzie Miejskim
58 323 6106
 
212
Organizacja szkoleń, rekrutacja
58 323 6292
 
Referat Organizacji i Systemu Jakości
215
Głowny Specjalista 
58 323 6295
 
214
Sprawy organizacyjne, udostępnianie: Dzienników Ustaw, Monitrorów Polskich, Dzienników Urzędowych, kopii uchwał RMG i ZMG, Zarządzeń Prezydenta Miasta. Wnioski Komisji RMG, interpelacje i zapytania radnych 
58 323 6214
58 323 6294
 
110
Zespół ds. ekonomicznych
58 323 6110
 

 

metryczka publikacji