BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: usc@gdansk.gda.pl 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Urząd Stanu Cywilnego
142
Sekretariat
58 323 6142
58 323 6199
142
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Gorczyca
58 323 6142
 
149

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Grzegorz Graefling

(bezpośredni nadzór nad rejestracją zgonów ).

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Wenderlich

(sprawy rodzinne, zmiana imienia dziecka do 6-ciu mesięcy). Uznania ojcostwa po rejestracji urodzenia.

58 323 6153
58 323 6149
 
153
 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Barbara Łada

(bezpośredni nadzór nad rejestracją małżeństw)

58 323 6510
 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marta Sowa

(bezpośredni nadzór nad rejestracją urodzeń)

58 323 6513
 
140
Transkrypcje aktów (wpis zagranicznego aktu).
 
58 323 6500
 
 
134
Korespondencja
58 323 6518
 
139
Informacja i opłata skarbowa
58 323 6139
 
137
138
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
58 323 6137
58 323 6138
 
135
Archiwum akt niemieckich do 1945
58 323 6135
 
141

Zmiany imion i nazwisk i powrót do nazwiska po rozwodzie

58 323 6541
 

Sprostowania, uzupełnienia i wpisy rozwodów zagranicznych.

58 323 6141
 
150

Rejestracja zgonów

58 323 6150
 
133
153A

Rejestracja urodzeń

Uznania ojcostwa przed rejestracją urodzenia.

58 323 6133
58 323 6160
58 323 6198
58 323 6195
 
151
152
Rejestracja małżeństw
58 323 6151
58 323 6152
58 323 6509
58 323 6505
 
136
Zlecenia migracji
58 323 6136
 
metryczka publikacji