Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Umowa Koncesji "Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku" wraz z częścią załączników

Umowa Koncesji "Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku" wraz z częścią załączników. Pozostałe załączniki ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie podlegają udostępnieniu

Umowa Koncesji skan (4.46 MB)

Zał. nr 1 Specyfikacja Techniczna i 2 Tabela ryzyk (33.25 MB)

Załącznik nr 4 Polityka parkingowa (19 MB)

załącznik nr 5 OWK (3.16 MB)

załącznik nr 6 warunki ubezpieczenia (172.53 KB)

załącznik nr 7 struktura aprobowanych kosztów (116.77 KB)

załącznik nr 8 katalog informacji ujawnionych podczas postepowania (1.68 MB)

Zał. nr 8 c.d.pytania i odpowiedzi przekazane kandydatom (4.56 MB)

Załącznik nr 9 wykaz nieruchomości (427.11 KB)

załącznik nr 11 akceptowane i nieakceptowane zapisy umowy bezposredniej (75.53 KB)

załącznik nr 12 Akt założycielski (1.04 MB)

załącznik nr 13 KRS (425.3 KB)

0.8.7. Ekspertyza geotechn. zestawienie tabelaryczne Gdańsk, Targ Węglowy II - TNm,Pd, Ż (259.56 KB)

Ekspertyza geotechn. 0.4.0.6.metryki Targ Węglowy II (259.25 KB)

Ekspertyza geotechn. 0.8.2.objaśnienia symboli geotechnicznych (130.33 KB)

Ekspertyza geotechn. 0.9.2.b. Zawartość ekspertyzy Targ Węglowy II (117.18 KB)

Ekspertyza geotechn. Gdańsk 2011r. Targ Węglowy II (362.9 KB)

Ekspertyza geotechn. Mapa_dok_Targ_Weglowy (1.93 MB)

Targ Węglowy (126.43 KB)

TargW-50-12,0-s (52.65 KB)

TargW-51-3,0-s (52.87 KB)

TargW-52-9,0-s (52.63 KB)

TargW-53-8,0-s (52.66 KB)

TargW-54-7,0-s (52.59 KB)

TargW-54-11,0-s (52.58 KB)

TargW-55-7,4-s (59.78 KB)

TargW-55-10,0-s (59.88 KB)

TargW-57-8,0-s (52.98 KB)

TargW-58-7,2-s (23.42 KB)

TargW-58-12,5-s (52.58 KB)

TargW-59-5,5-s (30.28 KB)

TargW-59-9,5-s (23.58 KB)

TargW-P19B-3,7-s (30.38 KB)

TargW-P19B-4,8-s (23.5 KB)

Ekspertyza hydrogeolog. GDAŃSK TARG WĘGl II - HYDRO (209.32 KB)

Ekspertyza hydrogeolog. Mapa_dok_TW_Hydro (715.05 KB)

Ekspertyza hydrogeolog. OTWÓR OBSERWACYJNY P Targ Węglowy (108.38 KB)

Ekspertyza hydrogeolog.0.9.2.d..zawartość DODATKU DO DOKUM HYDROGEOL TW (197.16 KB)

Ekspertyza hydrogeolog.0.9.14.c.Karta informacyjna z prac nie kończących się dok zas (226.37 KB)

Ekspertyza hydrogeolog.pomiary stanów ZWG w rejonie Głównego Miasta w Gdańsku (76.4 KB)

Uzupełnienie (979.11 KB)

 

 

metryczka publikacji