BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

KierownikIzabela Baranowska

ul. Partyzantów 74
pokój nr 213
tel.: +48 58 323 69 82
fax: +48 58 323 69 89

  • ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Gdańska;

 

PUNKTY OBSŁUGI Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44

pokój 208 - Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP
tel.: 58 323 69 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko: 1, 2 i 3
tel.: 58 323 71 31, 32 i 34

metryczka publikacji