Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Egzekucji

Kierownik Referatu Egzekucji: Katarzyna Bujnowska
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
pokój nr 310 B
tel.: +48 58 323 71 03
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

  • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent, w tym stosowanie środków egzekucyjnych,
  • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
  • występowanie do sądu z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej,
  • ustanawianie zastawów skarbowych,
  • orzekanie w sprawach prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych,
  • sporządzanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku zobowiązanego,
  • analizowanie i ustosunkowywanie się do skarg przekazywanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • dokonywanie czynności poprzedzających zastosowanie środków egzekucyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych ze zbiegami egzekucji administracyjnych oraz zbiegami egzekucji administracyjnej i sądowej.
metryczka publikacji