BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów

Kierownik: Roland Dudziuk
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 380
tel.: +48 58 323 66 80
fax: +48 58 323 66 79

 

  • sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych  Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
  • sprzedaż budynków i lokali użytkowych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
  • zmiana i zbywanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
  • sprzedaż użytkownikom wieczystym gruntów Miasta i Skarbu Państwa na własność,
  • sprzedaż lub ustanawianie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę niespełniającą wymogów działki budowlanej,
  • wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta w zakresie zadań wykonywanych przez Referat,
  • ustalanie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa,
  • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu bonifikat udzielonych najemcom przy sprzedaży lokali,
  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa w prawo własności;
  • aktualizacja danych nowych właścicieli w bazie komputerowej w zakresie opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa;

 

metryczka publikacji