BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych

Kierownik: Katarzyna Drozd-Wiśniewska
ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 464
tel.: +48 58 323 64 64

 

Realizowane zadania:

 • pozyskiwanie i analiza informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i metropolii,
 • organizacja i prowadzenie zadań związanych ze strategią rozwoju miasta, w tym monitorowanie i ewaluacja,
 • przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska,
 • wdrażanie systemu statystycznej informacji zarządczej,
 • współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i wymiany danych statystycznych,
 • administrowanie podstroną gospodarczą i podstroną „Gdańsk w Liczbach” na stronie internetowej www.gdansk.pl
 • koordynowanie zamówień dotyczących badań ankietowych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska,
 • projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu,
 • współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych (SAS),
 • sporządzanie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska,
 • sporządzanie zbiorczych informacji o stanie mienia komunalnego,
 • zarządzanie statystyczną sprawozdawczością elektroniczną w ramach Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego;
metryczka publikacji