BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń

Kierownik: Ewa Kowacz
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 274
tel.: +48 58 323 62 74
fax: +48 58 323 66 79

  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta,
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
  • aktualizacja danych w bazie komputerowej w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste,
  • przygotowywanie dokumentacji celem wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
  • reprezentowanie Miasta i Skarbu Państwa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • naliczanie i aktualizacja w tym waloryzacja, opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa;
metryczka publikacji