BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kontrole zewnętrzne w 2018 r.

L.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli Link
1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

15.01.2018

26.01.2018

Projekt nr POIS.07.02.00-00-015/11 pn.: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego".  
2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

17.01.2018

31.01.2018

Projekt nr POIS07.03.00-00-030/13 pn.: "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B".  
3.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

13.03.2018

20.04.2018

Działalność samorządowych instytucji kultury. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_18_022_201807091051581531133518~id0~01,typ,kj.pdf
4.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

26.03.2018

26.03.2018

Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego. https://uwgdansk.bip.gov.pl/2018-wbizk/urzad-miasta-gdanska.html
5.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

03.04.2018

14.06.2018

Przyjęcie i stosowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_18_103_201807240824071532420647~id0~01,typ,kj.pdf
6.

SGS Polska sp. z o.o.

09.05.2018

Weryfikacja terenowych projektów dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

18.06.2018

31.082018

Projekt nr. RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 pn. "Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi".  
8.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

25.07.2018

27.07.2018

Kontrola Projektu nr RPPM.06.02.01-22-0006/16 pn.: "System aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych".  
9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

06.08.2018

10.08.2018

Kontrola projektu POIS.02.01.00-00-0021/16 pn.: "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".  
10. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

27.08.2018

07.09.2018

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu nr POIS.06.01.00-00-0018/16-00 pn.: "Gdański Projekt komunikacji Miejskiej - etap IV A".  
11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

18.09.2018

Umowa nr 01/UM/ROPS/PEFRON/16-00 o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.  
12.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

09.11.2018

Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_18_064_201809110548521536644932~id0~01,typ,kj.pdf
13.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

30.11.2018

Realizacja Programu "rodzina 500 plus" https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_18_065_201903071102011551952921~id1~01,typ,kj.pdf
14.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

17.12.2018

Promocja turystyczna Polski https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_18_026_201812121001381544608898~id1~01,typ,kj.pdf
15.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

09.11.2018

30.11.2018

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum w Urzędzie Stanu Cywilnego.  
metryczka publikacji