BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kontrole zewnętrzne w 2016 r.

L.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli Link
1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 18.01.2016 Kontrola projektu: wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 21.01.2016 Kontrola projektu pn.: Budowa i przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą Trasy Słowackiego.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 20.01.2016 Kontrola projektów pn.: "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku".
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 29.01.2016 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne środowiska pracy.
5. ETO 1.02.2016 DAS 2015 r. Dotacja na projekt techniczny węzła Wrzeszcz.
6. urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 08.02.2016 kontrola projektu pn. "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku".
7. Pomorski Urząd Wojewódzki 24.02.2016 Kontrola legalnościwykonywanych przez Prezydenta zadań o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.
8. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku 11.03.2016 Audyt projektu nr RPPM.03.02.01.00-010/10.
9. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

12.01.2016

21.03.2016

Audyt operacji pn.: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 11-15-16".
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

14.03.2016

15.06.2016

Audyt operacji GPKM - etap III c, płatności od 02-06.
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21.03.2016

25.03.2016

Kontrola projektu - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w porcie.
12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

22.03.2016

25.03.2016

Rozwój komunikacji Rowerowej i Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2-13 RPO.
13. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

06.04.2016

08.04.2016

Kontrola na zakończenie projektu RPPM.03.01.00-001/13.
14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15.05.2016

20.05.2016

Kontrola projektu

Umow nr 3/2015/Wn11/OA.

15. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

06.06.2016

19.06.2016

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu pn.: "Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II".

16 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Gdańsku

08.06.2016

05.07.2016

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną.

17. Urząd Kontroli Skarbowej

15.06.2016

Audyt projektu GPKM III B

18. Centrum Projektów Europejskich

08.09.2016

09.09.2016

Kontrola projektu BSIMMO realizowanego
w ramach URBACT III.

19. ETO

19.09.2016

Poświadczenie wiarygodności beneficjenta
w 2016 roku.

20.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

19.09.2016

Asysta w ramach ETO.

21. Pomorski Urząd Wojewódzki

25.10.2016

09.11.2016

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z b.p. w 2015 roku na realizację: Resortowy program rozwoju infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 "Maluch".

22. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

16.11.2016

Kontrola projektu 03.0100-00-001/13-00

23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

05.12.2016

09.12.2016

Kontrola trwałości projektu

nr POIS.03.01.10-00-003/00

24.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

15.12.2016

30.03.2017

Kształtowanie krajobrazu przestrzeni publicznej w dużych miastach.

metryczka publikacji