BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kontrole

Podstawa prawna:

Na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 roku:

§ 8 pkt. 1 kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta;

§ 9 pkt.1 kontrole doraźne przeprowadzane są na podstawie polecenia Prezydenta lub Sekretarza Miasta.