Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Dokumenty strategiczne

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025 (36 KB)

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zawiadamia o przyjęciu w dniu 27 października 2016r. przez Radę Miasta Gdańska (uchwała Nr XXX/842/16) dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020".

Z dokumentem można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, pokój nr 22.

 

Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLIX/1373/10 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 (38.82 KB)

 

Do pobrania:

metryczka publikacji