BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Zamówień Publicznych

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: bzp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
129
Dyrektor Biura - Marek Komorowski
Sekretariat
58 323 6159
58 323 6529
125
Pracownicy Biura
58 323 6125
58 323 6481
126
Pracownicy Biura
58 323 6126
58 323 6186
127
Pracownicy Biura
58 323 6127
58 323 6184
128
Pracownicy Biura
58 323 6128
58 323 6188
129
Rejestr zamówień publicznych. Plan zamówień publicznych.
58 323 6129
58 323 6529
metryczka publikacji