BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Prezydenta ds. Sportu

Adres:  Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel. wew. Nr faxu
423 Dyrektora Biura -  Adam Korol
Sekretariat
58 323 6423  
Referat Sportu
417 Kierownik Referatu -  Adam Maksim 58 323 6417  
423 Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska, prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. 58 323 6423  
418 Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. 58 323 6017  
418 Inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska, obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. 58 323 6418  
419 Współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej, organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców. 58 323 6619  
419 Sprawozdanie merytoryczne nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi, prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie Gdańska, koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu 58 323 6419  
Referat Imprez Sportowych
420 Kierownik Referatu - Marcin Sylwańczyk 58 323 6470  

420

420A

465

Oorganizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - kulturalnym na terenie Miasta,
tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych,
inicjowanie imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej,
koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych o charakterze masowym.

58 323 6420
 58 323 6491

58 323 6697

58 323 6656

 
metryczka publikacji