BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Prezydenta

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: bp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
307

Dyrektor Biura - Marek Bonisławski

58 323 63 06

58 302 01 34

307

Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych - Maciej Buczkowski

58 323 63 07

 

325

Zastępca Dyrektora Biura -  Anna Zbierska

58 323 6325

 

Referat Marki Miasta
336 Kierownik Referatu - Izabela Małuszek

58 323 65 96

 
                           

334, 335

Pracownicy Referatu

 

58 323 66 34

58 323 63 34

58 323 63 94

58 323 63 35

58 323 60 15

 

Referat Marketingu
341 Kierownik Referatu - Izabela Heidrich

58 323 6341

 

341, 342

Pracownicy Referatu

58 323 60 14

58 323 63 41

58 323 66 41

58 323 63 42

 
  Referat Spraw Zagranicznych

 

 
307 Kierownik Referatu, Z-ca Dyrektora - Maciej Buczkowski 

58 323 6307

 

202, 203

Pracownicy Referatu 58 323 6203
58 323 6289
58 323 6592
 

 

Referat Prasowy

 

 

305

Kierownik Referatu - Olimpia Schneider

58 323 63 04

 
305 Obsługa prasowa
58 323 63 04
58 323 63 05
58 323 63 84
58 323 63 85
 
  Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
 
 
337C p.o. Kierownika - Sylwia Betlej 
58 323 65 97
 
337A, 337B Pracownicy Referatu

58 323 66 37

58 323 66 51

 

 
  Referat Organizacyjno-Protokolarny

 

 
222 Kierownik Referatu - Maciej Kukla

58 323 6222

 
201 Obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska

58 323 62 80

 

Nowy Ratusz

pok. 311

Sekretariat Związku Miast Bałtyckich

Paweł Żaboklicki

58 323 7057
58 301 09 17
58 301 91 23

 
309

Rzecznik Prasowy Prezydenta - Daniel Stenzel

58 323 6309

tel. kom. 696444872

 

 

Samodzielne stanowisko ds.  Równego Traktowania

 

 

376 Koordynator ds. Bursztynu - Robert Pytlos

58 323 65 76

 
376

Samodzielne stanowisko ds.  promocji projektów Gospodarczych - Przemysław Rot

58 323 65 76

 

202

 

Samodzielne stanowisko ds. budżetu - Danuta Rutkowska

Samodzielne stanowisko ds. budżetu - Maciej Łabuda

58 323 62 85

58 323 65 76

 
328

Samodzielne stanowiska pracy

Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskliego w Gdańsku - Marzena Modzelewska

58 323 63 28

 
metryczka publikacji