Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Audytu i Kontroli

Nowe Ogrody 8/12

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
142
Sekretariat
p.o. Dyrektora - Ryszarda Rynkowska
58 323 6073
 
Referat ds. Kontroli

139

 

140

Pracownicy Referatu
 

58 323 6068

58 323 6071

58 323 6139

58 323 6140

58 323 6500

58 323 6290

 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

141

Audytorzy Wewnętrzni

58 323 6141

58 323 6711

58 323 6541

 
metryczka publikacji