BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Audytu i Kontroli

Długi Targ 39/40 i Nowe Ogrody 8/12

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
310
Sekretariat
Dyrektor - Zbigniew Macczak
58 526 81 31
58 526 81 89
Nowe Ogrody 8/12 Referat Ochrony Informacji Niejawnych
340 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Bogdan Rulewski 58 323 6340  
339
Kierownik Kancelari Tajnej - Elżbieta Olszewska
58 323 6339
 

Długi Targ 39/40

pok 208

Samodzielne stanowisko BHP 58 526 8102
58 526 8111
 
Długi Targ 39/40
Referat Kontroli
 
p.o. Kierownik Referatu - Monika Cybula
58 526 8120
 
310 A
Pracownik Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 58
 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

206

Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych; wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych. 58 526 8134
58 526 8116
58 526 8165
 
Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych
 
 
205
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
58 526 8125
 
metryczka publikacji