Zmiana w Zarządzeniu powołującym Komisje Konkursową celem zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 1766/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Do pobrania: 

Treść Zarządzenia (81.62 KB)

Metryczka publikacji