Zgromadzenia cykliczne organizowane na terenie miasta Gdańska na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 07 grudnia 2020r. nr BZK-IV.6110.35.2020.JS przez kolejne 3 lata

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 07 grudnia 2020r.  nr BZK-IV.6110.35.2020.JS

  • w każdy dzień 16 grudnia począwszy od 16 grudnia 2020r.:

        w godz.: 10.00 - 12.00

                     15.00 -19.30

  • w każdy dzień 31 sierpnia począwszy od dnia 31 sierpnia 2021r:

        w godz.: 13.00 - 17.00

  • w każdy dzień 13 grudnia, począwszy od 13 grudnia 2021r.:

        w godz.: 18.00 - 20.00.

Miejsce: Plac Solidarności przy Pomniku Poległych Stoczniowców

 

Metryczka publikacji