Zespół ds. Komunikacji i Edukacji w zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Główny specjalista - Kierownik Zespołu:

Cyprian Maciejewski

tel. 58 323 7075

Realizowane zadania zespołu:

  • inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • monitorowanie planowanych oraz wykonywanych działań dotyczących edukacji i promocji realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, obejmujące tematykę gospodarki odpadami komunalnymi, pod względem ich zgodności ze strategicznymi założeniami polityki komunalnej Miasta.
Metryczka publikacji