BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 
Nr tel. wew.
Nr faxu
        
Stan.18
Informacja szczegółowa
58 323 6030
58 323 6068
19
Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownik Kancelarii Urzędu - Tomasz Filipowicz
58 323 6019
20
Przyjmowanie Skarg
58 323 6020
58 323 6010
58 323 6070
112
113

Kancelaria Kancelaria Urzędu

Przewóz korespondencji

58 323 6112
58 323 6172
58 323 6113
58 323 6173
 
58 302 39 41
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3  ul. Nowy Ogrody 8/12
Referat Ewidencji Ludności
   
Stan. 1
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
583 236 051
   
Stan. 2
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
583 236 052
   
Stan. 3
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
583 236 053
   
Stan. 4
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
583 236 054
Referat Dowodów Osobistych
   
Stan. 5
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków
583 236 055
   
Stan. 6
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków
583 236 556
   
Stan. 7
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków
583 236 057
  
Stan. 8
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków
583 236 058
  
Stan. 9
Dowody osobiste - wydawanie
583 236 059
Wydział Obsługi Mieszkańców
  
Stan.11
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 061
  
Stan.12
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 062
  
Stan.13
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 063
  
Stan.14
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 064
  
Stan.15
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 065
  
Stan.16
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 066
  
Stan.17
Przyjmowanie korespondencji i informacja
583 236 067
metryczka publikacji