BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2

Adres: ul. Milskiego 1
Referat Rejestracji Pojazdów

Informacja - odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych tel. 58 323 7170

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Pokój 8
Sekretariat Wydziału Komunikacji
58 323 7167
58 323 7166
58 323 7172
Stanowisko
1 - 6
Rejestracja pojazdów
     58 323 7177 - 
- 58 323 7181
Stanowisko
7 - 8
Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

Stanowisko
9 - 10
Rejestracja pojazdów

58 323 7184

58 323 7185

Stanowisko 11

Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych 58 323 7186
Stanowisko 12 Rejestracja pojazdów 58 323 7187
Stanowisko 13 Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych 58 323 7188
Stanowisko 14 Rejestracja pojazdów 58 323 7189
Pokój 5 Archiwizacja dokumentów 58 323 7161
Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty 58 323 7163
Informacja 58 323 7170
Archiwum 58 323 7149
pokój 1
Parter
Kierownik Referatu Transportu i Nadzoru - Agata Krzyżanowska
58 323 7144
pokój 1
Parter
Stacje Kontroli Pojazdów - Diagności
Ośrodki Szkolenia Kierowców - Instruktorzy
58 323 7194
58 323 7168
58 323 7172
Stan. 15 - 16
Transport drogowy - TAXI
58 323 7195
58 323 7195
Kasa Bank Pekao S.A.
58 323 7184
 
metryczka publikacji