BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

Adres: ul. Partyzantów 74, 80 - 254 Gdańsk

Informacja Ogólna - 58 323 6900, fax. 58 323 6991

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 
Nr tel. wew.
Nr faxu
PARTER
101

Informacja szczegółowa, Przyjmowanie korespondencji, 

Obsługa Osób Niepełnosprawnych

58 323 6900
Kasa Bank Pekao S.A.
58 345 34 94 i 95
102
Portiernia - Ochrona obiektu
58 323 6901
Referat  Rejestracji Pojazdów
214
Kierowni Referatu - Joanna Czartowska
58 323 6933
58 323 6942
Stan. 1-2
Odbiór dowodów rejestracyjnych
58 323 6911 - 6912
58 323 6935
Stan. 3-12
Rejestracja Pojazdów
58 323 6913 - 6922
Stan. 13 - 14
Rejestracja pojazdów – obsł. umówień internetowych
58 323 6923 - 6924
58 323 6992
Stan. 15
Rejestracja pojazdów – obsł. umówień telefonicznych
58 323 6925
Stan. 16 - 19
Rejestracja Pojazdów  58 323 6926-6929
Archiwum 58 323 6941
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 31 - 35
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków
58 323 6951 - 6955
58 323 6994
Stan. 36
Dowody osobiste - wydawanie
58 323 6956
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 38
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
58 323 6958
58 323 6995
Stan. 39
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
58 323 6959
Stan. 40
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
58 323 6960
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
213
Kierownik Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej - Izabela Baranowska
58 323 6982
Stan. 41 - 44
Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 323 6961 - 6964
208
Punkt potwierdzający Profil zaufany e-PUAP
58 323 6970
209
 Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej
58 323 6983
58 323 6984
210
KANCELARIA, INFORMACJA
płatności dokonywane kartami płatniczymi
58 323 6979
211
OCHRONA - pomieszczenie socjalne
58 323 6980
212
Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej - archiwizowanie dokumentów
58 323 6985
58 323 6986
58 323 6989

 

metryczka publikacji