ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Gmina Miasta Gdańska i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do pobrania:

AG_RN (331 KB)

AG_Zarząd (929.17 KB)

GAiT_RN (196.58 KB)

GAiT_Zarząd (905.43 KB)  

GAIT_Zarząd_M.Lisicki (201.39 KB)

GAIT_Zarząd_M.Lisicki_zm. (203.56 KB)

GAIT_Zarząd_zm. (198.52 KB)

GAiT_Zarząd_zm.2019 (227.4 KB)
 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje_Zarząd_J.Wiatr (85.07 KB)
 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje_Zarząd_J.Ostaszewska (85.81 KB)

GARG_RN (244.25 KB)

GARG_RN_zm (241.94 KB)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego_Rada Nadzorcza_zm.2021 (155.08 KB)

GARG_Zarząd (955.74 KB)

GARG_Zarząd_zm. 2020 (166.18 KB)  

GIS_RN (71.76 KB)

GIS_Zarząd (902.17 KB)

GIS_Zarząd_zm (196.77 KB)

GIWK_RN (339.77 KB)

GIW-K_Zarząd (965.81 KB)

GIWK_Zarząd_zm. (422.74 KB)

GTBS_RN (374.25 KB)

GTBS_Zarząd (933.71 KB)

GTBS_Zarząd_zm (195.74 KB)

GUK_RN (40.49 KB)

GUK_Zarząd (894.03 KB)

GUK_Zarząd_Wiceprezes (859.78 KB)

GW_RN (37.93 KB)

GW_Zarząd (762.6 KB)

Hala_RN (349.31 KB)

Hala G-S_RN_zm.16.02.2021 (203.47 KB)

Hala_Zarząd (703.24 KB)

Hala G-S_Zarząd_zm. 16.02.2021 (198.41 KB)

MTG_RN (199.87 KB)

MTG_Zarząd (1.04 MB)

PCE_RN (38.25 KB)  
 
PCE_Zarząd (760.22 KB)
 
PCE_Zarząd_zm.2021_z uzasadnieniem (22.39 KB)
 

TBS Motława_RN (204.12 KB)

TBS Motława_Zarząd (978.1 KB)

TBS Motława_Zarząd_zm (192.39 KB)

ZU_RN (194.07 KB)

ZU_RN_zm. z 2021 (15.44 KB)

ZU_Zarząd (1.06 MB)

ZU_Zarząd_zm.Członek Zarządu (484.68 KB)

Metryczka publikacji