Wykazy nieruchomości gminnych

 

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowią załączniki do właścicwych Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne

Metryczka publikacji