Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowią załączniki do właściwych Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska i są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej UM:   https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUW:    https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp

 

Metryczka publikacji