Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

Rejestr jest prowadzony przez Referat Spraw Wojskowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Par. 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1980)

Sposób udostępniania:

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej nie jest jawny.

Metryczka publikacji