Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 2079/17 PMG z dnia 7 grudnia 2017 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej - regranting

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 2079/17 PMG z dnia 7 grudnia 2017 roku oragnizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej - regranting 

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 17- 19 stycznia 2018. w godzinach pracy Urzędu, mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205. (w zależności od rodzaju braku formalnego, indydwidulana informacja została przekazana na adresy mailowe oferentów wskazane w ofertach) 
 
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
 
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Do pobrania:
Metryczka publikacji