Wykaz międzynarodowych związków i stowarzyszeń do których przynależy Gmina Miasta Gdańska (2018-2023)

stan na dzień 2 września 2021 r.

 

lp.

 

Nazwa związku, stowarzyszenia

 

 

 

Podstawa prawna

 

Przedstawiciele i delegaci reprezentujący Gminę Miasta Gdańska

 

1.

ASSOCIATION of LOCAL DEMOCRACY AGENCIES

(ALDA)

Uchwała Nr XXII/626/16 RMG z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej – ALDA (Associatian of Lokal Democracy Agencies)

 

Maciej Buczkowski

2.

CITIES FOR CYCLISTS

(MIASTA DLA ROWERZYSTÓW)

 

Uchwała Nr XXXIII/911/17 RMG z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdansk do sieci współpracy „Cities for Cyclists” („Miasta dla Rowerzystów”), zorganizowanej w ramach działalności European Cyclists Fedaration

 

Piotr Grzelak

Remigiusz Kitliński

3.

EUROCITIES

 

Uchwała Nr VII/65/94 RMG z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przystąpienia miasta Gdańska do stowarzyszenia miast metropolitalnych Unii Europejskiej - EUROCITIES.

 

 

Maciej Buczkowski

4.

EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS

(ECSITE)

 

Uchwała Nr XLIII/1530/05 RMG z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Stowarzyszenia ECSITE (European Collaborative for Science, Industry & Technology) z siedzibą w Brukseli

 

Anna Morawska

5.

MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK HANZY

 

Uchwała Nr XXXI/939/2001 RMG z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie uznania przez Gminę Miasta Gdańska Statutu Międzynarodowego Związku Hanzy uchwalonego na 20 Zjeździe w Zwolle (Holandia) w dniu 27 maja 2000 r.

 

Uchwała Nr XXIII/609/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia „HanseVerein - Verein zur Förderung des internationalen Städtebund DIE HANSE e.V.” (HanseVerein - Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowego Związku Miast Hanzy HANZA/ DIE HANSE e.V.)

 

Aleksandra Dulkiewicz

6.

STOWARZYSZENIE EUROB (EUROPEJSKI SZLAK GOTYKU CEGLANEGO)

 

Uchwała Nr XX/492/08 RMG z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gdańska do Stowarzyszenia EUROB (Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego) z siedzibą w Berlinie

 

Jolanta Murawska

7.

EUROPEJSKIE FORUM na rzecz BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH (EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY - EFUS)

 

Uchwała nr XLVI/1028/13 RMG z 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security EFUS).

 

Zarządzenie nr 1694/13 PMG z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie członkostwa Gminy Miasta Gdańska w stowarzyszeniu Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security EFUS) z siedzibą w Paryżu

 

Leszek Walczak

8.

ZWIĄZEK MIAST BAŁTYCKICH

 

Uchwała Nr XXXIV/207/91 RMG z dnia 30 października 1991 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Związku Miast Bałtyckich

 

Aleksandra Dulkiewicz

Piotr Grzelak

Metryczka publikacji