Wykaz międzynarodowych związków i stowarzyszeń do których przynależy Gmina Miasta Gdańska (2014 - 2018)

(kadencja samorządowa 2014 - 2018)

stan na dzień 16.04.2018 r.

lp. Nazwa fundacji, związku, stowarzyszenia  Podstawa prawna Przedstawiciele i delegaci reprezentujący Gminę Miasta Gdańska
1.

ASSOCIATION of LOCAL DEMOCRACY AGENCIES

ALDA

Uchwała Nr XXII/626/16 RMG z dnia 28.04.2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej  – ALDA (Associatian of Lokal Democracy Agencies). 

Maciej Buczkowski


2.

CITIES FOR CYCLISTS

(MIASTA DLA ROWERZYSTÓW)

Uchwała Nr XXXIII/911/17 RMG z dnia 12.01.2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdansk do sieci współpracy „Cities for Cyclists” („Miasta dla Rowerzystów”), zorganizowanej w ramach działalności European Cyclists Fedaration.

Piotr Grzelak

3. EUROCITIES Uchwała Nr VII/65/94 RMG z dnia 20.10.1994 r. w sprawie przystąpienia miasta Gdańska do stowarzyszenia miast metropolitalnych Unii Europejskiej - EUROCITIES. Maciej Buczkowski
Małgorzata Ratkowska                           
4. EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS (ECSITE) Uchwała Nr XLIII/1530/05 RMG z dnia 27.10.2005 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Stowarzyszenia ECSITE (European Collaborative for Science, Industry & Technology) z siedzibą w Brukseli. Monika Lisowska
5.

EUROPEJSKIE FORUM NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 

EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY - EFUS

Uchwała nr XLVI/1028/13 RMG  z 28.11.2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security EFUS).        Leszek Walczak
6. MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK HANZY Uchwała Nr XXXI/939/2001 RMG z dnia 25.01.2001 r. w sprawie uznania przez Gminę Miasta Gdańska Statutu Międzynarodowego Związku Hanzy uchwalonego na 20 Zjeździe w Zwolle (Holandia) w dniu 27.05.2000 r. Paweł Adamowicz
Jolanta Murawska
7. STOWARZYSZENIE EUROB
EUROPEJSKI SZLAK GOTYKU CEGLANEGO 
Uchwała Nr XX/492/08 RMG z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przystąpienia Gdańska do Stowarzyszenia  EUROB (Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego)  z siedzibą w Berlinie. Jolanta Murawska
8. ZWIĄZEK MIAST BAŁTYCKICH Uchwała Nr XXXIV/207/91 RMG z dnia 30.10.1991 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Związku Miast Bałtyckich. Paweł Adamowicz
Piotr Grzelak
Metryczka publikacji