Wykaz krajowych fundacji, związków i stowarzyszeń do których przynależy Gmina Miasta Gdańska (2018-2023)

stan na dzień 15 listopada 2021 r.

 

 

lp.

 

Nazwa fundacji, związku, stowarzyszenia

 

 

 

Podstawa prawna

 

Przedstawiciele i delegaci reprezentujący Gminę Miasta Gdańska

(zgodnie z informacjami zawartymi
w Krajowym Rejestrze Sądowym)

 

1.

 

 

GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Uchwała Nr XXXVII/1239/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

 

Marcin Szpak
(przewodniczący rady)

członkowie rady:
Piotr Borawski
Marek Bonisławski
Magdalena Lidzbarska
Grzegorz Szczuka

 

2.

FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

 

Uchwała Nr XVI/507/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia fundacji pod nazwą Centrum Solidarności oraz wyposażenie tej fundacji z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Gdańska

 

 

 

Aleksandra Dulkiewicz 
(członek rady)

3.

GDAŃSKA FUNDACJA WODY

 

Uchwała Nr LXXXII/623/94 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gdańsk do fundacji pod nazwą „Gdańska Fundacja Wody”

 

Sławomir Kiszkurno
(członek rady)

4.

FUNDACJA „AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ“

 

Uchwała Nr LXV/485/93 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gdańsk do fundacji pod nazwą „Fundacja Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”

 

Mariusz Andrzejczak
(z-ca przewodniczącego rady)

Piotr Stepnowski
(prezes zarządu)

5.

FUNDACJA GDAŃSKA

 

Uchwała nr LXI/816/98 RMG z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do fundacji pod nazwą "FUNDACJA GDAŃSKA"

 

Teresa Blacharska

Marek Bonisławski

 

6.

FUNDACJA UNIA METROPOLII POLSKICH imienia Pawła Adamowicza

 

Uchwała Nr 35/58/92 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Fundacji Unii Metropolii Polskich

 

Aleksandra Dulkiewicz
(członek zarządu)

7.

GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 

Uchwała nr XLV/1375/2002 RMG z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska jako członka założyciela do Gdańskiej Organizacji Turystycznej

 

Marek Bonisławski
(przewodniczący rady)

Iwona Bierut
(członek rady)

 

8.

 

 

 

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

 

Uchwała Nr XLIX/1670/06 RMG z dnia 30.03. 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

 

Piotr Borawski
(przewodniczący Zgromadzenia)

Piotr Dzik

Sebastian Zomkowski (członek zarządu)

Agnieszka Wasik

Maria Skoroszewska - Romel

9.

POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 

Uchwała nr XLI/1374/05 RMG z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT)

 

Magdalena Lidzbarska

Szymon Wróblewski 

10.

OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

 

Uchwała Nr XIV/185/11 RMG z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku

 

Aleksandra Dulkiewicz
(wiceprezes zarządu)

11.

POMORSKIE W CHINACH

 

Uchwała nr LVII/1331/14 RMG z 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach"

 

Iwona Bierut
(członek komisji rewizyjnej)
Alan Aleksandrowicz (wiceprzewodniczący zarządu)

12.

POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Uchwała Nr XVIII/547/03 RMG z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia „Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli”

 

Uchwała Nr XXXVI/1150/05 RMG z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia „Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli” - dotyczy zmiany nazwy

 

Maciej Buczkowski

13.

STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION BAŁTYK

 

Uchwała Nr LVI/732/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. RMG w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Południowo -Wschodniego Bałtyku.

 

Piotr Borawski
(członek zarządu)

14.

STOWARZYSZENIE ŻUŁAWY

 

Uchwała Nr IX/185/07 RMG z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Żuławy

 

Piotr Grzelak
(członek zarządu)

15.

POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

 

Uchwała Nr X/134/11 RMG z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

 

Piotr Grzelak
(prezes zarządu)

 

16.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH

 

Uchwała Nr XXXVI/234/91 z dnia 11 grudnia 1991 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast i Gmin Morskich

 

Alan Alaksandrowicz

17.

ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH

 

Uchwała Nr L/633/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Nadwiślańskich.

 

 

Tomasz Sowiński
(prezes zarządu)

Piotr Dzik
(wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej) 

 

18.

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

 

Uchwała Nr XII/68/90 RMG z dnia 6 listopada1990 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Polskich

 

Piotr Grzelak

 

Metryczka publikacji