Wykaz krajowych fundacji, związków i stowarzyszeń do których przynależy Gmina Miasta Gdańska (2014- 2018)

(kadencja samorządowa 2014 - 2018)

stan na dzień 18.06.2018 r.

lp. Nazwa fundacji, związku, stowarzyszenia Podstawa prawna Przedstawiciele i delegaci reprezentujący Gminę Miasta Gdańska
1. GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Uchwała nr XLV/1375/2002 RMG z dnia 21.02.2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska jako członka założyciela do Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Aleksandra Dulkiewicz
Iwona Bierut
Marek Bonisławski
2. FUNDACJA GDAŃSKA Uchwała nr LXI/816/98 RMG z dnia 21.05.1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do fundacji pod nazwą "FUNDACJA GDAŃSKA". Edmund Kazimierz Wittbrodt (przewodniczący)
Jan Stanisław Zarębski
Teresa Blacharska
Przemysław Piotr Guzow
Marek Bonisławski
3. FUNDACJA UNIA METROPOLII POLSKICH Uchwała Nr 35/58/92 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 02.03.1992 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Fundacji Unii Metropolii Polskich. Paweł Adamowicz
(członek zarządu)
4. METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ Uchwała Nr XLIX/1670/06 RMG z dnia 30.03.2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Piotr Grzelak
Jerzy Dobaczewski (członek zarządu)
Maria Skoroszewska - Romel
Alicja Kraska
Piotr Dzik
5. OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK – GDYNIA –SOPOT

Uchwała Nr XIV/185/11 RMG z dnia 30.06. 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku. Paweł Adamowicz
(prezes zarządu OM G-G-S)
6. POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ
Uchwała Nr X/134/11 RMG z dnia 28.04.2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Piotr Grzelak
(prezes zarządu PUMA)
7. POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Uchwała nr XLI/1374/05 RMG z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT). Anna Zbierska
Andrzej Socik
8. POMORSKIE W CHINACH Uchwała nr LVII/1331/14 RMG z 25.09.2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach".

Alan Aleksandrowicz

(członek Zarządu stowarzyszenia POMORSKIE w CHINACH)

 

Iwona Bierut

(członek Komisji Rewizyjnej)

9. STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION BAŁTYK Uchwała Nr LVI/732/97 z dnia 18.12.1997 r. RMG w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Południowo -Wschodniego Bałtyku. Aleksandra Dulkiewicz
10. STOWARZYSZENIE POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Uchwała Nr XVIII/547/03 RMG z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli.

 

 

Uchwała Nr XXXVI/1150/05 RMG z dnia 31.05.2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli" (w sprawie zmiany nazwy).

Paweł Adamowicz
11. STOWARZYSZENIE ŻUŁAWY Uchwała Nr IX/185/07 RMG z dnia 26.04.2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Żuławy. Piotr Grzelak
(członek zarządu)
12. ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH Uchwała Nr XXXVI/234/91 z dnia 11.12.1991 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast i Gmin Morskich. Andrzej Bojanowski
(prezes zarządu ZMIGM)
13. ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Uchwała Nr L/633/97 z dnia 19.06.1997 r. RMG w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Nadwiślańskich. Piotr Dzik
Grzegorz Strzelczyk
14. ZWIĄZEK MIAST POLSKICH Uchwała Nr XII/68/90 RMG z dnia 06.11.1990 r. w sprawie przynależności Miasta Gdańska do Związku Miast Polskich. Piotr Kowalczuk
Metryczka publikacji