BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Spraw Obywatelskich

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw/Użytkownik
Nr tel wew.
Nr faxu
372
Z-ca Dyrektora - Monika Wojda
Dyrektor - Tomasz Filipowicz
Sekretariat
58 323 6372
58 323 6672
Referat Ewidencji Ludności
349
Kierownik Referatu - Halina Stobierska
58 323 6349
58 323 6650
343
Wydawanie decyzji administracyjnych dot. wymeldowania i zameldowania
58 323 6343
58 323 6536
58 323 6644
58 323 6672
345
58 323 6345
58 323 6344
346 -348
350-355
Biura meldunkowe - archiwum
58 323 6346 - 6348
58 323 6350 -6355
58 323 6650
Nowe Ogrody
Stan. 1 - 4
Biura meldunkowe
58 323 6051-6054
58 323 6021
Partyzantów
I Piętro
stan. 38-40
Biura meldunkowe
58 323 6958
58 323 6959
58 323 6960
58 323 6995
Wilanowska 2
stan. 3 i 4
Biura Meldunkowe
58 323 7133
58 323 7175
58 323 7146
Referat Dowodów Osobistych
349
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych - Danuta Galica
58 323 6649
366
367
Obsługa dowodów osobistych
58 323 6365
58 323 6657
58 323 6367
58 323 6665
58 323 6366
58 323 6395
369
Dowody osobiste - udostępnianie danych
58 323 6369
370
Obsługa dowodów osobistych
58 323 6370
58 323 6370
25
Obsługa kartoteki dokumentacji dowodów osobistych
58 323 6025
58 323 6075
26
Archiwum dokumentacji dowodów osobistych
58 323 6026
SOM
stan. 5-8
Przyjmowanie wniosków na dowody osobiste
58 323 6055 - 6058
58 323 6021
SOM
stan. 9
Wydawanie dowodów osobistych
58 323 6059
58 323 6021
Partyzantów 74
I Piętro
stan. 31-34
Przyjmowanie wniosków na dowody osobiste
58 323 6951 -6954
58 323 6994
Partyzantów 74
I Piętro
stan. 36
Wydawanie dowodów osobistych
58 323 6955 -6956
58 323 6994
Wilanowska 2
stan. 5, 6
Przyjmowanie wniosków na dowody osobiste i wydawanie dowodów osobistych
58 323 7171
58 323 7172
58 323 7146
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 
ZOM Nr 1 - ul. Partyzantów 74
213
Kierownik Referatu Ewidencji Działalnosci Gospodarczej -Izabela Baranowska
58 323 6982
58 323 6989
stan. 41 - 44
Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 323 6961 - 6964
58 323 6989
208
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany e-Puap
58 323 6970
209, 212
Ewidencja Działalności Gospodarczej
58 323 6985- 6986
 
ZOM Nr 4 - ul. Wilanowska 2
stan. 1 - 2
Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej - obsługa przedsiębiorców oraz potwierdzanie profilu zaufanego e-Puap.
58 323 7131
58 323 7132
Kancelaria Urzędu
19
Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownik Kancelarii Urzędu - Tomasz Filipowicz
58 323 6019
112
113
Kancelaria Urzędu
58 323 6112
58 323 6113
20
Przyjmowanie skarg
58 323 6020
58 323 6070
Gdańskie Centrum Kontaktu
Wyspiańskiego 9A

Kieronik Gdańskiego Centrum Kontaktu -

Jarosław Schroeder

58 778 6052
metryczka publikacji