Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Skarbu

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
378
Dyrektor Wydziału - Tomasz Lechowicz
58 323 6378
 
380
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Nowińska
58 323 6380
 
379
Sekretariat
58 323 6379
58 323 6393
 
Referat Gospodarki Gruntami
331
Kierownik Referatu - Lucyna Zdziarska
58 323 6631
 
425

Wydzierżawianie gruntów SP

Zgody na ustawianie nośników reklamowych na gruntach SP

58 323 6425
 
58 323 6475
 
426

Opłaty planistyczne

Odszkodowania wynikające z mpzp

58 323 6426
 
58 323 6476
 
428

Zgoda na czasowe zajęcie gruntów GMG i SP

Użyczanie gruntów GMG i SP

Opłaty adienckie - infrastruktura techniczna

58 323 6428
 
58 323 6478
 
429

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi

Opłaty adiacenckie - podział nieruchomości

Trwały zarząd ustanawiany na gruntach GMG i SP (ustanawianie, wygaszanie, opłaty)

58 323 6429
58 323 6479
 
430

Komunalizacje nieruchomości należących do SP

Odrolnienia, odleśnienia, zgoda na wycinkę drzew, zgoda na podział geodezyjny gruntu

Użyczanie gruntów GMG i SP

58 323 6430
 
58 323 6480
 
431

Użyczanie gruntów GMG i SP

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w imieniu GMG lub SP

Składnica akt nieruchomości GMG i SP 

Mienie zabużańskie

58 323 6081
 
58 323 6431
 
334

Służebność przesyłu

58 323 6634
 
Referat Obrotu Nieruchomościami
331

 Kierownik Referatu - Katarzyna Kuropiejska

58 323 6331
 
329

Zbywanie nieruchomości niezabudowanych GMG w drodze przetargów

Zbywanie nieruchomości zabudowanych GMG i SP oraz lokali w drodze przetargów

58 323 6329
 
58 323 6609

58 323 6639

 
374

Zamiana nieruchomości, wykupy, darowizny, sprzedaż nieruchomości GMG i SP w trybie bezprzetargowym

58 323 6374
58 323 6278
 
377

Przekazywanie nieruchomości GMG i SP w użytkowanie, prowadzenie spraw rodzinnych ogrodów działkowych

58 323 6377
58 323 6677
 
Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń
330
Kierownik Referatu - Ewa Kowacz 
58 323 6330
 
218
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG, SP i osoby prawne

58 323 6218

58 323 6275

 
225
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG, SP i osoby prawne
58 323 6225
58 323 6525
 
226
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG, SP

 58 323 6226

58 323 6663

 
227
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu /GMG
58 323 6227
58 323 6737
 
228
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /GMG
58 323 6228
58 323 6528
 
230
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /GMG
58 323 6230
58 323 6530
 
274
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /SP
58 323 6274
58 323 6617
58 323 6664
 
Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
380
Kierownik Referatu - Roland Dudziuk
58 323 6680
 
229
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

58 323 6229

58 323 6629

58 323 6648

 
332
Rozliczanie bonifikat udzielonych najemcom przy sprzedaży mieszkań komunalnych
58 323 6332
58 323 6682
 
335

Regulacje stanów prawnych nieruchomości GMG i SP

58 323 6335
58 323 6635
 
358

Zbywanie terenów dodatkowych

58 323 6358

58 323 6647

 
359

Sprzedaż lokali na rzecz najemców

58 323 6359
58 323 6470
58 323 6582
58 323 6736
 
360

Postępowanie spadkowe

Przejmowanie majątków firm wykreślonych z KRS

58 323 6360
 
432

Sprzedaż podwórek na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych

Sprzedaż garaży

58 323 6432
58 323 6786
58 323 6783
 
Referat Budżetu i Ewidencji Mienia
380
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu - Bogumiła Nowińska
58 323 6380
 
333
Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi
58 323 6333
58 323 6399
 
375
Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta
58 323 6375
58 323 6686
 
376

Przyjmowanie nowych składników majątkowych Miasta

58 323 6376
58 323 6576
 

 

Metryczka publikacji