Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Rozwoju Społecznego

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna wydziału: wrs@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
214
Dyrektor Wydziału -  Katarzyna Ziemann
58 323 67 00
 
 
213
 
Zastępca Dyrektora Wydziału - Damian Awieruszko 
58 323 67 03
 
212
Sekretariat
58 323 67 00
 
Referat Strategii i Programów Społecznych
205a
Kierownik Referatu - Michał Miguła
58 323 67 09
 
Referat Profilaktyki Zdrowotnej
211
Kierownik - Barbara Toczyńska-Kijewska
58 526 8073
 
Referat Usług Społecznych
208
Kierownik - Hanna Kuligowska
58 526 80 78
 
Referat Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych
ul. Dolna Brama 8
Kierownik Referatu - Michał Zorena
58 323 67 29
 
Referat Projektów Społecznych
211

Kierownik Referatu - Beata Prusak

 

58 323 68 74

 

 
Referat Budżetu i Kontroli
312
Kierownik Referatu - Jarosław Formela
58 323 67 40
 
Metryczka publikacji