Wydział Komunikacji

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl

Stanowisko

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel. wew.
Nr faxu
Milskiego 1
Pokój 7
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Bystry 58 323 7167 58 323 7121
Żaglowa 11
Zastępca Dyrektora Wydziału - Joanna Czartowska

58 323 7167

 
Milskiego 1
Pokój 7
Sekretariat

58 323 7167

58 323 7164

58 323 7137

58 323 7121

Referat Praw Jazdy

 

Wilanowska 2

pokój 14

p. o. Kierownik Referatu - Agnieszka Szymańska

58 323 7162

58 323 7159

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2

        Stanowisko

           9-13

Prawa jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie, PKK

58 323 7152

58 323 7155

58 323 7159

Stanowisko

16 - 20

Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem

58 323 7157

58 323 7158

58 323 7150

58 323 7190

58 323 7191

 

Referat Rejestracji Pojazdów II Północ

  pokój 11
 
p. o. Kierownik Referatu - Paweł Sobierajski
58 323 6911  58 323 6942
 
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 5, ul. Żaglowa 11
 
pokój 540
Postępowania administracyjne dotyczące rejestrowanych pojazdów, udostępnianie danych z ewidencji pojazdów

58 323 6852

58 323 6853

58 323 6858

58 323 6942
 Stanowisko

8-9

Odbiór dowodów rejestracyjnych 

58 323 6912

 58 323 6991

 58 323 6935

Stanowisko

3-7, 10-26

Rejestracja pojazdów

58 323 6913 -

58 323 6929

 
 
Referat Rejestracji Pojazdów I Południe
 

pokój 8

p. o. Kierownik Referatu - Marzena Wojczys

58 323 7145

 
 
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1
 

 

Informacja

58 323 7170

 

Stanowisko

1 - 6

Rejestracja pojazdów

 58 323 7176 -

58 323 7181

58 303 36 10

Stanowisko

7 - 8

Odbiór dowodów rejestracyjnych

58 323 7182

58 323 7183

 

Stanowisko

9

Rejestracja pojazdów

58 323 7184

 

pokój 3

Obsługa korespondencji

58 323 7166

58 323 7174

 
pokój 11 Wyrejestrowania pojazdów z urzędu

58 323 7161

 

Referat Transportu i Nadzoru

pokój 1

Kierownik Referatu - Agata Krzyżanowska 58 323 7144 58 323 7121
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1

Pokój 1

I Piętro

Stacje Kontroli Pojazdów, Diagności

Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy

58 323 7194

58 323 7168

58 323 7121

Stanowisko

15 - 16

Transport drogowy - TAXI

58 323 7195

58 323 7196

58 323 7197

58 323 7198

 

 

 

Metryczka publikacji