BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Kadr i Organizacji

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wkio@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
206
Dyrektor Wydziału - Alicja Bielińska-Łoza
Sekretariat
Z-ca Dyrektora - Wojciech Mikołajewski
58 323 6206
58 323 6287
58 323 6286
Referat Kadr
110
Kierownik Referatu Kadr - Karolina Kucharska
58 323 6110
 
103
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6103
 
104
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6104
 
105
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6105
 
102
Pracownicy Referatu. Sprawy osobowe pracowników
58 323 6102
 
Referat Rozwoju Pracowników
 
212
Kierownik Referatu - Katarzyna Bertrand
58 323 6212
106
Organizacja szkoleń, rekrutacja, staże i praktyki w Urzędzie Miejskim
58 323 6106
 
212
Organizacja szkoleń, rekrutacja
58 323 6292
Referat Organizacji i Systemu Jakości
215
Głowny Specjalista 
58 323 6295
 
214
Sprawy organizacyjne, udostępnianie: Dzienników Ustaw, Monitrorów Polskich, Dzienników Urzędowych, kopii uchwał RMG i ZMG, Zarządzeń Prezydenta Miasta. Wnioski Komisji RMG, interpelacje i zapytania radnych 
58 323 6214
58 323 6294
 
Referat Planowania i Analiz
211
Kierownik Referatu - Alicja Opała
58 323 6291
 
204
Budżet wydziału
58 323 6204
 
Referat Infrastruktury
211
Kierownik Referatu - Aleksander Bury
58 323 6211
 
224
 Zarządzanie budynkami Urzędu Miejskiego
58 323 6224
58 323 6524
58 323 6223
58 323 6523
 
223
Pracownicy Referatu
58 323 6223
58 323 6523
213
Pracownicy Referatu
58 323 6213
58 323 6293
 
22
Administratorzy obiektów Urzędu Miejskiego
58 323 6022
58 323 6072
58 323 7023
58 323 6012
 

 

metryczka publikacji