Wydział Geodezji

Adres: ul. Lastadia 2

Poczta elektroniczna sekretariatu: wg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
1.06

Sekretariat Wydziału

Sekretariat Referatu Zasobu Geodezyjnego

58 323 6770
58 323 6806 
1.05
Dyrektor Wydziału - Beata Joanna Gaj
58 323 6801
Referat Robót Geodezyjnych
2.11
Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych- Maria Śpiewanowska
58 323 6829
2.12

Zlecenia Robót Geodezyjnych
58 323 6774 
2.08 - 2.09
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
58 323 6828
58 323 6841
2.06 - 2.07
Nazewnictwo ulic, placów i numeracji porządkowej
58 323 6842
58 323 6868
Referat Ewidencji Gruntów
0.04 - 0.05
Kierownik Referatu - Joanna Krawczyk
58 323 6780
0.05
Sekretariat - obsługa osób prawnych.
58 323 6782
0.06
Obsługa klientów - osoby fizyczne
58 323 6792
58 323 6793
0.07
Obsługa rzeczoznawców majątkowych.
58 323 6788
0.08
0.09
0.02
Zmiany podmiotowe
58 323 6720
58 323 6866
58 323 6819
58 323 6864
58 323 6865
58 323 6827
58 323 6835
58 323 6863
0.14
Wykonywanie dokumentów
58 323 6878
58 323 6818 
58 323 6816 
58 323 6889
0.15
0.16
0.17
Zmiany przedmiotowe - mapa
58 323 6897
58 323 6845
58 323 6768
58 323 6776
Referat Zasobu Geodezyjnego
1.09
p.o. Kierownika Referatu - Anna Bielińska
58 323 7047
1.06
Sekretariat 
58 323 6806
1.01
1.03
1.13
1.14
1.16
1.17
1.18
Inspektorzy kontroli technicznej i obsługa mapy numerycznej
58 323 6798
58 323 7078
58 323 7097
58 323 7096
58 323 6790
58 323 6877
58 323 7079
58 323 6771
58 323 7099
1.03
Obsługa mapy do celów informacyjnych
58 323 6800
1.02
Obsługa geodetów, osób fizycznych i prawnych
58 323 6802
Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
2.17
Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu - Aleksandra Osiecka - Czarnomska.
58 323 6838
2.18
Sekretariat 
58 323 6836
2.01 - 2.02
Uzgadnianie projektów
58 323 6832
58 323 6834
58 323 7073
58 323 6826
58 323 6840
2.19 - 2.20
Uzgadnianie projektów
58 323 7072
58 323 6831
58 323 6830

 

Metryczka publikacji