Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
258

Dyrektor Wydziału - Agnieszka Trojanowska
Z-ca Dyrektora Wydziału - Marzena Kamińska

58 323 6258
 
Referat Planowania Budżetowego
272
Kierownik Referatu Planowania Budżetowego - Agnieszka Rawa
58 323 6612
 
245

Planowanie budżetowe

58 323 6245
58 323 6654
 
246

Wieloletnia prognoza finansowa

Planowanie budżetowe

58 323 6246
58 323 6645
58 323 6255
 
Referat Rachunkowości Budżetu Miasta
240
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta - Agnieszka Janicka
58 323 6240
 
Księgowość budżetu Miasta
58 323 6540
234
239
Księgowość budżetu Miasta
58 323 6234
58 323 6534
58 323 6239
58 323 6279
58 323 6539
 
269
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
58 323 6269
58 323 6569
58 323 6589
 
Referat Wymiaru Podatków
248

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków - Aleksandra Kowalik

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne

58 323 6248
 
58 323 6548
 
236

Podatek od środków transportowych

 

58 323 6586
58 323 6236
 
236

Opłata skarbowa

58 323 6496
 
247

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne

58 323 6247
58 323 6547
 
250

Ulgi podatkowe dot. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Ulgi dot. podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa). Wymiar i ulgi podatku rolnego i leśnego.

58 323 6250
 
 
 
463
Kontrola podatkowa
58 323 6463
 
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
251
Kierownik Referatu - Jolanta Stankiewicz
58 323 6251
 
 

wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne:

 

 
253
 

ulice na literę P (od ulicy Potokowej), T

58 323 6583

 

ulice na literę

58 323 6253

 
252 A
 
 
 
 

ulice na literę W

58 323 6552

 

ulice na literę: D, N, Ż, Ź

58 323 6652

 
252
 

ulice na literę P (do ulicy Potęgowskiej włącznie)

58 323 6252

 

ulice na literę M

58 323 6655

 
251

ulice na literę  K (do ulicy Konrada Guderskiego włącznie) 

58 323 6238

 
249

ulice na literę B, E, F, Ł 

58 323 6249

 

ulice na literę S (od ulicy Słonecznikowej), Sz

58 323 6549  
237

ulice na literę J (bez ulicy Jagiellońskiej)

58 323 6237  

ulice na literę G, H, I  oraz ulica
Jagiellońska

58 323 6537  
238

ulice na literę  O, U, V, Z

58 323 6571  

ulice na literę K (od ulicy Konrada Korzeniowskiego), L

58 323 6538  
139

ulice na literę C, R, S (do ulicy Słoneczna Doliny włącznie), Ś

58 323 6071  
Długi Targ 39/40
Referat Egzekucji
310

Kierownik Referatu Egzekucji - Katarzyna Bujnowska

58 323 7103
 
301
Inspektorzy

58 323 7129

58 323 7125

 
302
Inspektorzy
58 323 7102
58 323 7119
 
303

Inspektorzy

58 323 7112

58 323 7118

 
305

Inspektorzy

 

58 323 7111

58 323 7116

58 323 7128

 
306

Inspektorzy

58 323 7110
58 323 7122
58 323 7124
 
310

Inspektorzy

58 323 7106
58 323 7115
 
310A

Inspektor

58 323 7105
 
Metryczka publikacji