Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Adres: ul. Wyspiańskiego 9A

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbizk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
113

Dyrektor Wydziału - Joanna Pińska
Z-ca Dyrektora , Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego - Krzysztof Domagalski
Sekretariat
58 778 6030
58 778 6049
Referat Planowania Cywilnego 
119
Kierownik Referatu Planowania Cywilnego - Piotr Latoszewski
58 778 6042
 
Obrona Cywilna - planowanie (szkolenie, ewakuacja ludności, budowle ochronne, logistyka, treningi systemu wykrywania i alarmowania), obronność.  Sprawy dot. dzikich zwierząt                                                                      
58 778 6040
58 778 6041

Biuro Rzeczy Znalezionych
58 778 60 39
Referat Zarządzania Kryzysowego
  Kierownik Referatu - Krzysztof Domagalski
 
 
115
Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Plany Zarządzania Kryzysowego i Plany Przeciwpowodziowe, Nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zezwolenia użycia pirotechniki, Zezwolenia lotów nad Miastem na obniżonej wysokości powyżej 3 miesięcy, Zezwolenia na przeprowadzanie imprez masowych, Zgromadzenia publiczne
58 778 6037
58 778 6038
58 778 6047
 
 
Referat Bezpieczeństwa Publicznego
 
 
113 Kierownika Referatu - Joanna Pińska
58 323 6030
 
120
Finanse wydziału oraz jednostek organizacyjnych Miasta
58 778 6045
58 778 6046
 
114

Parkingi - pojazdy odholowane i wraki

Miejski Monitoring Wizyjny

Planowanie Kryzysowe
Rozpatrywanie skarg i interpelacji.

58 778 6039

58 778 6036

58 778 6044
58 778 6034

58 778 6019

 
  Referat Spraw Wojskowych    
123 Kierownik Referatu Spraw Wojskowych - Krzysztof Pałkowski

58 778 6026

 
Organizacja akcji kurierskich, wydawanie decyzji w ramach świadczeń na rzecz obrony. Uznanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, za żołnierzy samotnych oraz uznawanie przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.  
123

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, poszukiwanie osób, które nie zgłosiły sie do kwalifikacji wojskowej.

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, poszukiwanie osób, które nie zgłosiły sie do kwalifikacji wojskowej. Reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku służby wojskowej.

58 778 6025

58 778 6027

 
Samodzielne stanowiska
120
Nadzór nad ochroną przeciwpożarową jednostek miejskich.
Nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych
58 778 6045
58 778 6046
 
17
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (Sala Dyspozytorska)
Służba dyżurna MCZK
58 778 6000
58 778 6001
58 778 6029
Metryczka publikacji