Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Uchwała Nr 19/III/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta Gdańska na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Metryczka publikacji