Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Uchwała Nr 171/p211/P/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016r., w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu

Metryczka publikacji