UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa spółki Logo
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej  
Adres spółki Lokalizacja
ul. Budowlanych 46 c
80-298 Gdańsk
tel. 58 762-30-02
fax 58 762-30-01
http://www.radiocom.pl
e-mail: marketing@radiocom.pl
 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

kapitał zakładowy 11.890.000,00 zł

Skarb Państwa
Unimor S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu
UNITRA S.A.
RADMOR S.A.
Gmina Miasta Gdańska
Pozostali6.140.500 zł
2.844.600 zł
1.208.000 zł
574.100 zł
377.900 zł 
23.900 zł
721.000 zł

 

51,64 %
23,92 %
10,16 %
4,83 %
3,18 %
0,20 %
6,06 %

Zarząd

Syndyk:
Janusz Łepkowski

Metryczka publikacji