Stocznia „Gdynia” S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa spółki Logo
Stocznia „Gdynia" S.A.  
Adres spółki Lokalizacja
ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia
tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00
fax 58 621-08-79
http://www.stocznia.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@stocznia.gdynia.pl
 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

kapitał zakładowy 916.411.940,00 zł

Skarb Państwa
Ray Car Carriers Ltd.
Korp. Polskie Stocznie S.A.
Stoczniowy F. Inwestycyjny S.A.
Evip Progress S.A.
PZU S.A.
PZU na Życie S.A. 
Warta Investment sp. z o.o.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
WARTA Vista S.A. 
Euro-Cynk Gdynia sp. z o.o.
Gmina Miasta Gdańska

Pozostali akcjonariusze647.417.730 zł
66.659.700 zł
80.725.180 zł
30.000.000 zł
12.356.840 zł
10.000.000 zł
10.000.000 zł
  8.000.000 zł

  5.811.260 zł
  5.538.470 zł
           5.020 zł

39.897.740 zł70,647%
7,274%
8,809%
3,274%
1,348%
1,091%
1,091%
0,873%

0,634%
0,604%
0,0005 %

4,354% %

 

Zarząd

Prezes:
Jerzy Sokołowski

 

Metryczka publikacji