Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012 rok

 

Lp. Spis treści
(wyszczególnienie)
Pobierz plik
(pliki spakowane ZIP-em)
Wstęp i zestawienia tabelaryczne (1.58 MB)
I. Dochody budżetu Miasta Gdańska (682 KB)
II. Wydatki bieżące budżetu Miasta Gdańska (931.2 KB)
II. 1. Wydatki bieżące wg. funkcji Miasta (5.11 MB)
2. Sprawozd. z wyk. planowanych remontów za 2012r (158.99 KB)
3. Sprawozd. z wykon. wydatków na zad. realiz. przez organiz. pozarządowe za 2012r (269.08 KB)
4. Wydatki na realiz. zad. Gminnego Prog. Profilak. i Rozwiąz. Problemów Alkoholowych (48.6 KB)
5. Wydatki na realiz. zad. określonych w Prog. Przeciwdz. Narkomanii za 2012r (28.31 KB)
6. Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta (106.4 KB)
6.1 Sprawozdanie z wyk. wydatków na zadania inwestycyjne za 2012r (764.74 KB)
6.2 Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2012 r (103.72 KB)
III. Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2012r (266.36 KB)
IV. Sprawozdanie z wyk. planów finans. miejskich instytucji kultury za 2012 r (125.17 KB)
V. Informacja o stanie mienia komunalnego (89.86 KB)
VI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, należności oraz udzielonych ulg (125.96 KB)

 

Tutaj można pobrać dokument zbiorczy (49.29 MB).
Metryczka publikacji